agenda

A+

Voor het architectuurmagazine A+ schrijft Verhelst elk nummer een 'architectuurgedicht'.
Het eerste gedicht heet TOSCA BUILDING

(fragment)

 

Er zijn vormen van eenzaamheid

die we nog niet kennen, maar

driftig zoeken we de namen

in de hoop ooit het antwoord (wapeningsstaal) 

op de vraag (beton) te vinden waarom we zo.

 

We hadden altijd een door een jungle van lasvlammetjes 

overwoekerde tempel willen worden.